LTU

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA SEMUA PEMBACA BLOG LTU...MUSIM QURBAN BERMULA..SILA SINGGAH KE LADANG TERNAKAN ULU YAM UNTUK MELIHAT SENDIRI TERNAKAN KAMI ATAU HUBUNGI 0192195589 Puan Zaitun OR En Sidek 012-3770445

USAHAWAN TERNAK JAYA RUMINAN - SELANGOR
Berkat kesabaran dan kerja kuat semua kakitangan Ladang Ternakan Ulu Yam kami di anugerahkan USAHAWAN TERNAK JAYA RUMINAN - Peringkat Negeri Selangor pada 21hb December 2010 sempena Hari Peladang,Penternak Dan Nelayan. Terima kasih di ucapkan atas sokongan anda semua....Wassalam.....


Read more...

LAWATAN BANK RAKYAT - IKS
Lawatan kakitangan Cawangan Bank Rakyat di setiap negeri untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana perjalanan perniagaan Ternakan Lembu dan Kambing.


Read more...

TADIKA SPACE ART - KEPONGLawatan semasa cuti sekolah pada December 2010...Anak2 Tadika ini sangat teruja apabila dapat mendampingi ternakan yang ada di Ladang Ternakan Ulu Yam
Read more...

Akhlak dalam pemasaran

Akhlak dalam pemasaran

DIkirim oleh epondok di Februari 28, 2010

Rate This
Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN


PEMASARAN adalah antara aspek penting dalam sesebuah institusi perniagaan. Institusi-institusi ini bukan sahaja perlu menitikberatkan persoalan pengeluaran produk yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Namun mereka juga perlu proaktif membina rangkaian perniagaan melalui pemasaran produk yang berkesan.

Pihak pengurusan sebuah syarikat perniagaan perlu melihat persoalan ini secara bersungguh-sungguh. Disebabkan kurangnya penekanan kepada aspek pemasaran, maka produk yang diperkenalkan tidak berjaya sampai kepada masyarakat.

Institusi kewangan Islam perlu lebih inovatif untuk mengeluarkan produk-produk yang dapat memenuhi keperluan ummah dan menjamin kemaslahatan mereka. Bukan hanya untuk memenuhi dan mengejar sasaran tahunan semata-mata. Memiliki produk yang berkualiti tidak cukup jika tidak digandingkan dengan kaedah dan strategi pemasaran yang baik.

Institusi kewangan Islam adalah antara entiti penting yang terlibat dalam jihad membangunkan sistem ekonomi Islam. Sebagaimana maklum, dasar dan pembawaan operasi institusi-institusi ini perlu mengambil kira persoalan dosa dan pahala. Hukum-hakam Allah SWT tidak boleh dikesampingkan demi mencapai keuntungan yang disasarkan.

Islam tidak pernah menghalang kita untuk mendapatkan keuntungan, namun biarlah keuntungan tersebut diperolehi dalam ruang lingkup batasan-batasan yang telah digariskan oleh al-Quran, hadis, ijmak dan qias.

Semua individu yang bekerja di institusi-institusi kewangan Islam memikul tanggungjawab yang besar untuk memperkenalkan dan menyebarkan sistem kewangan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat.

Semua warga kerja institusi kewangan Islam, dari perspektif Islam, mereka adalah daie (pendakwah) yang menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Mereka merupakan kelompok yang secara langsung atau tidak langsung yang mula-mula berinteraksi dengan pelanggan.

Pelanggan pula merupakan mad’u (orang yang diseru) dalam memasarkan produk yang berteraskan sistem muamalah Islam.

Sebenarnya, individu-individu yang berada di industri kewangan Islam khususnya yang terlibat dalam aktiviti promosi dan pemasaran produk-produk perlu bangga dengan kerjaya tersebut.

Mereka mempunyai peluang untuk bertindak sebagai pendakwah sekali gus sebagai penyelamat manusia daripada bergelumang dengan dosa-dosa riba, judi dan lain-lain.

Oleh yang demikian, niat yang betul perlu dipasakkan ke dalam hati mereka agar semua tugas yang dijalankan mempunyai nilai di sisi Allah SWT.

Oleh sebab itu, maka institusi-institusi kewangan Islam perlu menyediakan kursus-kursus latihan untuk individu-individu ini kerana mereka berada di barisan hadapan untuk bertemu pelanggan.

Pihak syarikat perlu melahirkan tenaga pemasaran yang mempunyai kefahaman dan keyakinan dengan sistem kewangan Islam di samping memiliki akhlak sebagai seorang ‘pendakwah’.

Dalam mengendalikan proses pemasaran produk, pihak institusi kewangan Islam perlu memastikan semua konsep, mekanisme, bahan-bahan dan aktiviti pemasaran hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Ini untuk memastikan imej institusi kewangan Islam terjaga di mata masyarakat. Antara aspek penting dalam aktiviti pemasaran yang perlu diberi perhatian ialah berkaitan produk.

Mematuhi syariah

Produk yang ingin dipasarkan mestilah mematuhi syariah. Pengeluaran produk-produk perlu melalui kelulusan Jawatankuasa Syariah yang dilantik oleh institusi kewangan berkenaan.

Ini selaras dengan peruntukan pembentukan Jawatankuasa Syariah sebagaimana termaktub dalam Seksyen 5(b) Akta Takaful 1984. Sebagaimana yang telah dijelaskan, produk berkenaan juga hendaklah mengambil kira keperluan semasa serta menjamin kemaslahatan ummah.

Ini kerana, mungkin ada produk-produk yang telah mengikut lunas-lunas akad muamalah, namun tidak sesuai untuk kebaikan syarikat dan masyarakat. Maka tentunya ia tidak wajar dikeluarkan.

Semasa urusniaga di antara pihak syarikat dan pelanggan mestilah berlaku dengan memelihara rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Sebagai contoh, sekiranya menggunakan kontrak jualan (bai‘), maka rukun-rukun seperti penjual, pembeli, barang dan sighah perlu dicermati agar kontrak tersebut sah dan tidak batal.

Produk atau barang yang hendak dijual mestilah jelas, wujud dan mampu diserahkan kepada pelanggan mengikut masa dan harga yang dipersetujui bersama. Sekiranya gagal dipatuhi, maka kontrak tersebut adalah haram kerana mengandungi unsur gharar (keraguan).

Ia jelas dilarang berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW telah melarang daripada terjerumus dalam perniagaan lontaran dan perniagaan yang tidak pasti. (riwayat Muslim)

Elemen yang penting juga dalam pemasaran adalah harga. Penentuan harga produk mestilah dibuat secara adil dan mengikut pasaran semasa. Tidak wajar pihak syarikat mengenakan harga yang tinggi sehingga menyukarkan pelanggan untuk mendapatkannya.

Akhirnya, para pelanggan tidak mempunyai pilihan kecuali beralih kepada institusi yang tidak patuh syariah. Ejen-ejen pemasaran mesti menerangkan ciri-ciri produk secara jelas supaya dapat difahami oleh pelanggan.

Ini termasuklah harga produk, metod pembayaran, upah dan manfaat kepada pelanggan. Selain itu, mereka tidak boleh memberikan tekanan kepada pelanggan untuk membuat pembelian dan sekiranya perlu, para pelanggan tersebut diberikan masa untuk membuat pembelian.

Saluran atau medium adalah aspek seterusnya yang penting dalam sesuatu aktiviti pemasaran. Saluran atau medium pemasaran perlu mengikut prinsip-prinsip syariah.

Institusi kewangan Islam perlu mempunyai garis panduan syariah dalam penganjuran program pemasaran kepada pelanggan-pelanggan seperti taklimat produk, kempen promosi produk, konvensyen, seminar dan sebagainya.

Penganjuran dan perjalanan program-program tersebut perlu dipantau supaya tiada unsur yang tidak mematuhi syariah seperti hidangan minuman keras, majlis hiburan serta maksiat, percampuran lelaki dan perempuan tanpa batas dan sebagainya.

Periklanan

Seterusnya adalah pengiklanan. Iklan digunakan untuk mempromosi produk khususnya kepada masyarakat yang sukar dikunjungi. Ia adalah lebih efektif dan menjimatkan masa.

Namun, iklan yang dipaparkan melalui televisyen, radio atau akhbar perlulah menerangkan ciri-ciri sebenar produk berkenaan. Ia tidak boleh digambarkan secara berlebih-lebihan sehingga memukau dan menipu pengguna.

Sabda Nabi SAW: “Peniaga yang benar dan beramanah akan ditempatkan bersama-sama para Nabi, golongan orang-orang yang benar dan para Syuhada”. (riwayat Tirmidzi)

Bahan-bahan percetakan yang diperlukan dalam memasarkan produk seperti brosur dan risalah perlu dipastikan tidak mengandungi bahan-bahan yang bercanggah dengan syariah seperti gambar, imej atau perkataan yang berunsurkan maksiat atau yang boleh menjejaskan reputasi syarikat sebagai institusi kewangan Islam.

Sebagaimana yang telah difahami, pelanggan adalah merupakan sebuah aset penting kepada industri perniagaan. Sebagai daie, kita perlu bertanggungjawab menjaga etika dan adab dalam berurusan dengan mereka.

Sikap amanah perlu wujud dalam diri agar pihak pelanggan meyakini dan mempercayai syarikat dan sekali gus dapat menarik minat masyarakat kepada sistem kewangan Islam.

Keadilan kepada peserta yang memberikan kepercayaan penuh terhadap kita dengan harta dan masa depan mereka akan terjejas sekiranya terdapat sikap rakus dan tidak amanah warga kerja institusi kewangan Islam. Firman Allah SWT: Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya) dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. (al-Ahzab: 72)

Ejen-ejen pemasaran perlu mengelak mengkritik atau memburuk-burukkan pesaing. Mereka perlulah menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada produk yang ditawarkan berbanding memburukkan syarikat yang lain.

Sekiranya sikap memburukkan pihak lain ini diteruskan, maka ia akan menyebabkan berlakunya suasana yang tidak harmoni dalam industri perniagaan terbabit. Mereka juga perlu memahami dengan sebetulnya ciri-ciri produk yang ditawarkan.

Kadang-kadang terdapat pelanggan yang perlu diberikan layanan istimewa untuk mendapatkan persetujuan mereka bagi melakukan pembelian atau mendapatkan perkhidmatan syarikat.

Layanan istimewa ini sebenarnya tidak dilarang oleh Islam. Namun, mestilah memastikannya berada pada garisan yang betul mengikut kehendak syariah dan prinsip-prinsipnya.

Justeru, layanan tersebut tidak boleh sampai ke peringkat melakukan perkara-perkara haram seperti rasuah, pelacuran, minuman keras dan hiburan yang berunsurkan maksiat.

Inilah beberapa elemen yang perlu diperhalusi oleh semua mereka yang terlibat dengan institusi perniagaan yang berasaskan Islam. Kita mungkin begitu bersungguh-sungguh menggerakkan syarikat untuk mencapai tahap yang diinginkan oleh Lembaga Pengarah syarikat.

Namun, dalam banyak keadaan kita lupa untuk memenuhi tahap yang diinginkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya rezeki bukan datangnya daripada manusia, namun ia mutlak datang daripada Allah SWT.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud: Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kejayaan yang hakiki dari sudut pandangan Islam adalah apabila kita dapat meraih keuntungan dunia dengan mendapat reda Allah SWT hasil usaha yang optimum dan berdasarkan syariah Allah SWT. Hidup berkat, akhirat pasti akan selamat.


Share

Read more...

ADAPTASI KONSEP 4P MENURUT ISLAM

ADATASI KONSEP 4P MENURUT ISLAM


1- Produk (Produk)
Rasulullah S.A.W memasarkan barang dagangan atau produk yang menepati citarasa pengguna di kalangan masyarakat Arab. Baginda turut mengutamakan kualiti produk sepertimana Allah berfirman yang bermaksud :

"Wahai manusia! Makanlah apa yang baik & dihalalkan di dunia & janganlah kamu mengikuti langkah syaitan" (Al-Baqarah: 168)

2- Promosi (Promotion)
Promosi adalah aspek penting dalam sesebuah perniagaan. Tanpa promosi yang betul akan mengundang kegagalan yang memeritkan. Walau Rasulullah S.A.W menyedari betapa pentingnya promosi dalam melakukan perniagaan, baginda tidak pernah melebihkan produk dengan maksud ingin memikat pembeli. Promosi merupakan komunikasi dua hala yang penting antara penjual & pembeli. Baginda tegas mengatakan bahawa seorang peniaga yang baik perlu menjauhi diri drpd sumpah/janji yang berlebihan dan melampaui batas. Daripada Abu Hurairah R.A Rasulullah S.A.W bersabda:

"Sumpah atau janji yang diucapkan untuk melariskan perniagaan dapat merosakkan keuntungan" (Direkodkan oleh Muslim)

Seterusnya dlm satu hadith baginda bersabda :

" Yang dinamakan jualan palsu adalah usaha utk melariskan barang dagangannya, lagi berusaha dgn cara yang tercela" (Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim)

3- Penetapan Harga (Pricing)
Harga sesuatu barang dagangan/jualan amatlah penting. Dalam proses penetapan harga, Rasulullah S.A.W mengamalkan konsep tertentu yang dapat difahami dalam hadith di bawah daripada Abdullah bin Umar :

"Janganlah kamu menyaingi (secara tidak sihat) penjualan saudaramu sendiri"
(Direkodkan oleh Bukhari & Muslim)

Jika diteliti dalam hadith di atas, persaingan yang tidak sihat seperti perang harga yang melampau adalah dilarang. Namun baginda amat mengesyorkan persaingan yang sihat dgn menekankan kpd kualiti produk & memberi nilai hebat kpd pelangan dr produk yang dipasarkan...

4- Pemilihan Lokasi (Place)
Semua peniaga telah maklum tentang betapa pentingnya lokasi/pemilihan tempat dalam perniagaan. Di zaman Rasulullah lebih 1400 tahun dahulu, faktor pemilihan tempat amatlah ditekankan oleh baginda. Pasar-pasar di sekitar Makkah menjadi tumpuan baginda kerana di situlah pedagang-pedagang luar berkumpul dan mengedarkan barangan yang dibawa.

Baginda telah berusaha menempatkan dirinya di kalangan peniaga di sekitar Makkah terutamanya di pasar-pasar besar yang menjadi tumpuan sejak dari kecil lagi. Di sanalah juga Rasulullah S.A.W menjalinkan jaringan sebanyak mungkin dgn para pedagang tempatan & luar Makkah. Di samping itu baginda mementingkan hubungan yang baik dengan semua pelangannya.

Baginda telah melarang beberapa strategi yang tidak adil contohnya strategi yang boleh membebankan petani-petani di kampung dan juga bakal pelangan. Ini dapat difahami dgn lebih jelas dalam hadith baginda S.A.W daripada Jabir :

" Tidaklah dibolehkan penduduk kota menjadi perantara niaga bagi orang di desa. Biarkanlah orang memperoleh rezeki Allah satu daripada yang lain."
(Direkodkan oleh Muslim).

Dapat difahami secra umumnya, semua strategi yang mengundang kepada ketidakadilan dan kezaliman kepada mana-mana pihak adalah dilarang menurut Rasulullah S.A.W dan wajib dielakkan diamal oleh para peniaga. Etika & amanah serta jujur dalam berniaga amat penting demi
PETIKAN DARI http://www.wangcyber.com/forum/archive/t-36252.html
Share

Read more...

PEMASARAN @ MARKETING

Salam Penternakan

Semalam selesai sudah Farm Business Talk edisi Disember 2010.Kehadiran hampiri maksimum LTU iaitu 10 perserta.Permasalahan dan kecacauan pemikiran bagi Usahawan baru adalah PEMASARAN.
Nak tulis pasai pemasaran bukanlah saya terlalu expert tapi sekadar perkongsian boleh la kot.

4P - Marketing Tools - Klasifikasi yang paling terkenal alat pemasaran 4P, iaitu:
1.produk,
2.harga,
3.tempat, (place)
4.promosi.

1.Produk kita adalah ternakan yang sihat,berkualiti dan berdaya saing
2.Harga ternakan setanding atau menyamai atau murah dari persaing kita
3.Tempat (place) lokasi kita mudah dihubungi.Contoh berhampiran jalanraya atau mudah dilawati.
4.Promosi .Akitiviti ini meminta kita agar lebih agresif.Promosi ternakan paling mudah :-
- Mengedarkan risalah produk ke Masjid dan tempat ibadat,pasar,maslis perkahwinan,majlis keramaian,hospital (wad bersalin) dan karnival yang dianjurkan oleh kerajaan atau swasta.
- Penggunaan ICT seumpama blog (percuma0 laman Web (berbayar) telekomunikasi
- Media Cetak dan Media Elektronik
- After Sale servis.Ianya membantu kita mendapat pelanggan baru dari recommend pelanggan lama yang berpuas hati dengan servis yang kita berikan.Dizaman serba maju ini,harga bukan menjadi beban utama TETAPI cara kita berkomunikasi dan keikhlasan membantu mereka menjadi pilihan.Walaupun harga yang kita tawarkan murah tetapi sikap angkuh kita membuat PELANGGAN muak dan meluat .

Sekiranya anda mempunyai pendapat lain sila kemukakan di ruang komen untuk kita berkongsi bersama.
Share

Read more...

MAHA dalam kenangan

Terima Kasih VETERINAR SELANGOR kerana memberi LTU peluang
Terima Kasih semua pengunjung PAVILION SELANGOR
USAHAWAN SELANGOR
FAMA
JABATAN PERTANIAN
LKIM
RISDA
PKPS
JABATAN PERIKANAN
MARDI
UPEN SELANGOR
MOA
dan kepada yang terlibat

Share

Read more...

ICT : Pemasaran Yang Berkesan


Salam Penternakan

Penggunaan ICT adalah salah satu alatan pemasaran yang berkesan.ICT terdiri dari Telefon,Fax,Sms,Website atau blog.Pengunaan Blog adalah salah satu ICT yang murah.Anda cuma langgan Internet dan daftar akaun google atau lain pembekal perkhidmatan percuma.

Disini saya cadangkan BLOGSPOT.Ianya sangat mudah.Anda perlu daftar akaun google dan anda boleh mencipta blog semudah 1,2,3.Segala aktiviti perniagaan anda anda boleh berkongsi dengan semua pelanggan.

AWAS !!!
Penggodam atau hacker ! Mereka ini biasanya adalah PESAING anda .Mereka sanggup mengupah Profesional untuk mengodam akuan anda.Langkah keselamatan 'JANGAN PAMIRKAN akuan EMEL yang bersambung dengan Blogspot anda.

ALAT PENGESAN PELANGGAN
Untuk mengetahui siapa yang melayari blog anda,anda perlulah memasang alat pengesan IP.Ada banyak alat pengesan IP yang ditawarkan.Anda cuma berdaftar percuma dan memasang "kod mudah" yang diberikan.
Sebagai Contoh CBOX ,anda boleh mengesan siapa yang melayari blog dan meninggalkan pesan.
Dengan IP anda dapat mengesan KEDUDUKAN LOKASI pelanggan anda.Anda boleh juga memasang alat pengesan IP yang mengesan Latitude and Longitude pelangan anda.Dari Latitude and Longitude anda cuma pergi ke google map dan lokasi pelanggan anda dapat dikesan.


Pengesan EMEL
Emel yang dihantar atau alamat emel juga dapat dikesan lokasinya.Semua alatan diberi percuma.Tujuan pemasangan alat pengesan ini sedakar mengetahui lokasi pelanggan anda.

Share

Read more...

DARI UTUSAN MALAYSIA

Krisis makanan ancaman dunia

SEJAK jutaan tahun dahulu dunia diciptakan Tuhan dengan iklimnya sentiasa berubah mengikut caturan serta putaran cuaca sebagai mana kehendak-Nya.
Jika dahulu semasa zaman prasejarah (dinosaur) kehidupan bumi diliputi hutan tropika, sesetengah tempat diliputi ais, beku serta sejuk.
Perubahan demi perubahan iklim berlaku sehingga haiwan-haiwan pra sejarah tersebut kini telah bertukar menjadi fosil namun arus perubahan tersebut tidak pernah terhenti pada titik tertentu.
Kini, kita sekali lagi merasakan perubahan iklim tersebut di mana saintis mendapati suhu di bumi semakin meningkat secara mendadak saban tahun.
Sesetengah saintis berpendapat perubahan iklim merupakan aturan bumi atau lebih tepat ia bersifat semulajadi, namun sebahagian pula mengatakan ia akibat kerakusan aktiviti manusia itu sendiri.
Bagaimanapun, ia terus menjadi perdebatan hangat yang tidak berkesudahan di kalangan mereka.
Bagi sesetengah pihak pula mendakwa kenaikan suhu bumi secara mendadak bermula sejak era revolusi perindustrian yang berlaku di seluruh dunia beberapa abad terdahulu.
Maka, teori yang paling tepat adalah aktiviti manusia itu sendiri telah mendorong ke arah perubahan iklim yang sangat pantas berlaku terhadap bumi kini.
Mengapa? Perhatikan, sehingga kini perkembangan sektor perindustrian menyumbang kepada pelepasan gas karbon dioksida (CO2) secara berleluasa menjadikan hampir keseluruhan bumi kini dilitupi gas tersebut.
Hal demikian menyebabkan hawa panas daripada sinaran mentari yang diterima bumi tidak dapat dipantulkan semula ke angkasa lepas kerana terperangkap dalam litupan gas yang mengelilingi bumi.
Maka wujud fenomena menggerunkan menyelubungi saintis dunia yang dikenali sebagai kesan rumah hijau.
Apakah kesan rumah hijau? Bayangkan anda sedang berada di dalam sebuah balang kaca yang sedang dipancarkan dengan sinaran matahari terik tanpa ada sebarang pelindungan, apakah yang akan terjadi?
Pastinya anda akan kepanasan, sesak nafas, berpeluh dan mungkin mengakibatkan berlakunya penyahidratan dan akhirnya pengsan.
Kejadian musim kemarau bertambah panjang menyebabkan sesetengah tempat berubah menjadi gurun dan tidak lagi sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian.
Jadi apakah kaitan situasi perubahan iklim ini terhadap stok makanan dunia?
Menurut Pensyarah Kanan, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Keselamatan Makanan (CEFSR), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Profesor Dr. Jinap Selamat, perubahan iklim mampu meningkatkan bencana alam kepada tahap yang tidak dapat dijangka.
"Perubahan iklim bukan berkenaan kenaikan suhu dunia sahaja, ia termasuk perubahan sistem ribut yang lebih kuat, kemarau yang panjang, serta peningkatan aras laut yang melampau.
"Apa yang lebih membimbangkan adalah, perubahan ini mempengaruhi pengeluaran makanan, jaminan makanan serta keselamatan makanan untuk manusia itu sendiri," ujarnya ketika ditemui di pejabatnya di Serdang baru-baru ini.
Jelas Jinap, terminologi tersebut kadang kala digunakan khusus merujuk kepada perubahan iklim yang disebabkan aktiviti manusia.
Malah, ujar beliau, Malaysia juga mencatatkan kenaikan suhu antara 0.5 hingga 1.5 darjah celsius dalam masa 40 tahun kebelakangan ini dan kenaikan tersebut terus meningkat tanpa ada tanda-tanda akan kembali menurun.
Lebih mencemaskan, peningkatan suhu dunia secara mendadak mampu mempengaruhi sifat, taburan dan kelaziman patogen dan juga pencemaran kimia dalam bekalan makanan.
Hal demikian kerana kehadiran patogen seperti bakteria, kulat, parasit, virus, kimia (mikotoksin), antibiotik serta dadah veterinar dalam makanan tidak mampu lagi disekat kerana ia mampu menjadi rintang terhadap sebarang pencegahan apabila suhu meningkat naik.
Perubahan iklim juga menyebabkan penyakit bawaan makanan tidak dapat di kawal seterusnya menyebabkan bekalan makanan menjadi tidak selamat dan dicemari dengan pelbagai patogen berbahaya.
Sementelah itu, menurut Pensyarah Kanan, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM), UPM, Profesor Dr. Fatimah Mohamed Arshad, perubahan iklim dunia secara mendadak juga turut menjejaskan jaminan bekalan makanan dunia.
"Apabila berlakunya perubahan iklim, bumi akan menunjukkan reaksinya yang tersendiri.
"Ia seperti berlakunya bencana alam seperti banjir besar, ribut, kemarau panjang yang pastinya menjejaskan pengeluaran produk makanan dunia," katanya.
Sebagai contoh, krisis makanan pernah melanda dunia ketika awal 1970 an, di mana Rusia dan Amerika Syarikat yang merupakan kuasa besar dunia mengalami musim kemarau yang panjang sekali gus menjejaskan pengeluaran bijirin terutamanya gandum.
Penurunan bekalan bijirin dari dua negara tersebut telah memberi kesan terhadap harga pasaran bagi beras di mana harga untuk makanan ruji tersebut meningkat tinggi berikutan permintaannya melonjak naik.
Cuaca juga turut menjadi faktor utama mendorong berlakunya krisis makanan yang teruk pada tahun 2008. Cuaca buruk telah menjejaskan pengeluaran bijirin di Eropah Utara, Rusia, Australia, dan Afrika Barat.
Pada masa sama, negara pengeluar beras utama seperti Vietnam mengalami masalah infestasi manakala Bangladesh mengalami banjir yang teruk.
Sementara itu, China turut mengalami masalah cuaca di tambah pula pasaran beras adalah amat tipis, sekitar tujuh peratus kerana kebanyakan negara yang menghasilkannya adalah untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk di eksport.
Justeru apakah cara terbaik bagi menangani permasalahan serta kebimbangan yang sedang melanda dunia kini?
Apakah masih adakah harapan untuk umat manusia kembali memulihkan keadaan dunia yang sedang dilanda perubahan iklim yang tidak dijangka tersebut.
"Mereka perlu segera menyedari kepentingan dasar serta polisi yang didokong kini agar mampu menangani permasalahan tersebut," katanya.
Justeru, mengambil konteks Malaysia sahaja, kerajaan telah memberikan tekanan terhadap jaminan makanan sebagai salah satu strategi utama dalam polisi makanannya.
Ia termaktub dalam semua Rancangan Malaysia pada setiap lima tahun (semenjak 1956), Dasar Pertanian Negara ( I hingga III), Dasar Jaminan Makanan (2008) dan yang terbaru Model Baru Ekonomi Malaysia (Sektor Pertanian).
Namun bagaimana dengan keadaan di seantero dunia? Menyedari krisis tersebut tidak dapat ditangani secara individu, maka negara-negara dari seluruh dunia perlu duduk semeja bagi membincangkan masalah tersebut.
Antara forum bagi membincangkan itu itu ialah persidangan antarabangsa Keselamatan dan Kawalan Makanan di bawah Perubahan Iklim yang dianjurkan oleh UPM dan Selamat Sustainable Network yang akan berlangsung di Pulau Pinang bermula hari ini.
Persidangan yang julung kali diadakan tersebut melibatkan penyertaan dari seluruh dunia di mana mereka akan membincangkan isu-isu berkaitan serta mengenal pasti kaedah dan strategi untuk memelihara kesejahteraan kehidupan dan keperluan penyelidikan dalam bidang tersebut.
Atau anda boleh menghantar maklum balas ke emel foodclimatechange@food.upm.edu.my. dan mendaftar melalui www.foodclicks.upm.edu.my

Share

Read more...

BATIK BRANANGLTU menerima cenderamata dari salah seorang Usahawan Selangor yang berasal dari Kedah
Saudara Zamrie @FACEBOOK/Zam Ri
Terima Kasih dan semoga lebih berjaya ..amin.
Share

Posted by Picasa

Read more...

MAHA 2010
Wakil kami berada di MAHA 2010 bertempat " PAVILLION SELANGOR"
Sila kunjungi ke sana dan singgah lah di Rumah Kami di sana......
Share

Read more...

MAHA 2010 - Hari Ke 6

Sebagai jurucakap untuk Jabatan Veterinar Selangor,saya berpeluang mempromosikan perniagaan LTU.Ramai orang kenamaan yang telah sayan temui antaranya Pak Lah,D.Noh Omar,D.Abdul Manan dan Datuk KP Pertanian,Mardi,Veterinar dan Pengarah Veterinar Negeri,Pengarah Mardi Negeri,Pengarah Pertanian Negeri.
Peluang ini dimafaatkan dengan sebaiknya.Apapun REZEKI datang dari Allah.

Dalam banyak-banyak tetamu kenamaan dan orang ramai atau ahli perniagaan,tetamu yang meninggal kesan peribadi pada saya bila saya dikunjungin oleh tetamu dari Kg Sg Seluang Lunas Kulim Kedah.Mereka saya kenal sejak saya mengenali dunia.Rasa semangat yang pudar di hari ke 6 membara kembali.

Terima Kasih pada abg saya iaitu abg hup,Cikgu (pak su rodi),Pak Din dan Manaf (badi saya masa remaja.Kehadiran mereka cukup bermakna dalam hidup saya.
Apa yang dapat saya ucapkan hanya sekadar .....

Terima Kasih sahabat
Yang kita pernah susah dan senang bersama
Menikmati remaja kita di ceruk desa
Yang mengajar erti dewasa

Kehadrat Allah aku panjatkan doa
Agar kalian dan aku dirahmati Allah sentiasa
Agar kita sering diberi petunjuk
Agak kita terus bersaudara didunia dan akhirat

Dan segala Pujian Bagi Allah
Selawat dan salam pada junjungan besar Rasullullah
Ya Allah
Ampunkan
Dosa kami
Dosa kedua ibubapa kami
Dosa guru-guru kami
Dosa seluruh muslimin dan muslimat
Amin....
dan aku bersyukur dalam keredaan ketika Zuhur dipertengahan waktunya.......Share

Read more...

Dasar pertanian negara cacamarba

Dasar pertanian negara cacamarba
Harakahdaily  

KUALA LUMPUR, 29 Nov: Tindakan kerajaan mengadakan kerjasama strategik untuk mewujudkan tapak pengeluaran makanan di luar negara membuktikan dasar pertanian negara yang cacamarba dan tidak mempunyai perancangan strategik.

Demikian kata Ketua Penerangan PAS Pusat, Idris Ahmad mengulas kenyataan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengani perkara itu.

Menurut Najib, ia sebagai satu usaha untuk membendung kemungkinan berlakunya krisis makanan yang berpunca daripada kenaikan harga yang melampau dan kekurangan bekalan

“PAS konsisten daripada dahulu sampai sekarang meminta kerajaan  menjadikan negara ini jangan mengenepikan sektor pertanian,” kata Idris dalam satu kenyataan.

Justeru, katanya PAS mengingatkan kepada kerajaan  bahawa sektor pertanian bukan sahaja untuk mengurangkan kadar import yang menyebabkan  wang  negara mengalir keluar.

Lebih daripada itu, tambahnya sektor pertanian mesti dianggap sebagai sektor keselamatan dalam pemakanan.

“Sekiranya berlaku sesuatu di dalam negara insya Allah rakyat selamat kerana bekalan makan mencukupi. Tetapi dalam keadaan sekarang siapa boleh memberi jaminan jika berlaku sesuatu,” ujarnya.

Menurutnya, cadangan Perdana Menteri untuk menanam makanan di luar negara seolah-olah negara ini gurun Sahara yang hanya boleh tumbuh pokok kaktus sahaja sedangkan bumi Malaysia adalah bumi yang subur dan tidak perlu merempat ke negeri lain untuk mengemis tanah.

Katanya, satu ketika dahulu di Kedah di bawah pimpinan Tan Sri Sanusi Junid menanam padi atas bumbung, seolah-olah negeri Kedah berada di atas planet.

Beliau menambah, keresahan Najib akan berlaku krisis makanan di negara ini menunjukkan pemimpin negara celaru dan bertindak tanpa merujuk kepada pakar ekonomi ketika melaksanakan dasar pertanian negara.

Rakyat Malaysia, ujarnya tentu masih ingat kenyataan bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir bahawa negara lebih ekonomik mengimport makanan daripada menanam sendiri.

Analogi yang beliau buat, seekar tanah pertanian hanya boleh memberi pekerjaan kepada lima orang, tetapi jika mendirikan kilang, akan memberi peluang pekerjaan kepada 500 orang.

Menurut Kementerian Pertanian nilai import makanan dalam lima tahun telah meningkat daripada tahun 2005 sebanyak RM17.7 bilion kepada RM26.7 bilion iaitu peningkatan purata tahunan 10.2%.

“Berapa banyak wang negara mengalir keluar negara.

“Alangkah baiknya jika kita mempunyai pemimpin yang mempunyai wawasan yang jauh seperti pemimpin PAS, wang negara pun selamat dan keselamatan negara juga akan selamat,” kata Idris lagi.
LTU : TAK KISAH LAH KOMEN DATANG DARI PIHAK MANA,YANG PENTING ADA ASAS DAN KEBENARAN.CUBA ANDA RENUNG-RENUNGKAN

Share

Read more...

LTU FRESHIAN SAHIWAL - KEMBARSalam Penternakan.Pada 24hb November, 2010 ini LTU mendapat kembar Freshian Sahiwal betina dan jantan.
Buat masa ini anak-anak lembu ini sihat walaupun ibunya baru pertama kali beranak... dan umurnya masih muda iaitu bunting ketika 18bulan sahaja.
Share

Read more...

LTU : Kami Di "RUMAH SELANGOR" MAHA 2010


Wakil LTU berada di "Rumah Selangor">Kami dijemput untuk oleh VET Negeri Selangor memberi taklimat penternakan dan mempromosi ternakan sebagai satu industri yang menguntungkan kepada pengunjung MAHA yang melawat Rumah Selangor.Sila bertemu wakil kami dari Jam 10:00 pagi ~ 5 : 00 ptg.Share

Read more...

LTU FARM BUSINESS TALK 18-12-10


SILA DAFTAR DI 0192195589 Untuk tempahan 
Share

Read more...

Qurban Tahun 2010
QURBAN CREW 2010
LEMBU YANG TERBESAR
DI JUAL QURBAN
2010LTU mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha,semoga mendapat kerahmatan Allah dalam menjalankan ibadah korban dan sama2 juga kita berdoa untuk kesejahteraan saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah rukun islam yang kelima di Tanah Suci Mekah.
Share

Read more...

SALAM AIDIL ADHA


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


Share

Read more...

MALAYSIA TARGETS 1.1 BILLION LITRES MILK PRODUCTION ANNUALLY

MALAYSIA TARGETS 1.1 BILLION LITRES MILK PRODUCTION ANNUALLY
Decrease Font Size Increase Font Size
PASIR PUTEH (KELANTAN, MALAYSIA), Feb 2 (NNN-BERNAMA) -- Malaysia aims to raise the milk production under the feedlot concept to 1.1 billion litres yearly to reduce its import dependency.

Agriculture and Agro-Based Industry Minister Mustapa Mohamed said the country curently produced 51 million litres of milk yearly or 4.6 per cent of the national consumption.

Efforts to increase the production and reduce the dependency on import is hampered by lack of interest from cattle breeders, he told reporters after visiting the Sungai Durian Feedlot Husbandry project here Monday.

He said this was further compounded by the tropical weather which was deemed not conducive for high yield milk production.

Mustapa said the ministry had sought the help of Dutch Lady, a world leader in dairy business, to help nurture feedlot breeders.

"The company has agreed to share its technology and expertise in developing local feedlot entrepreneurs," he said, adding that he hoped the younger generation would go into the lucrative sector.

The price of milk has gone up from RM1.50 per litre to RM2 per litre while processed milk fetches RM5 per litre, he added.

Meanwhile, the Kelantan Veterinary Services Department has produced crossbred cows, Mafriwal (Malaysian Friesian Sahiwal) which are able to withstand warm weather and produce more milk than indigenous cows.

Its director, Dr Zairi Serlan said the crossbred cows were produced through the artificial insemination of Friesian, cold-weather cows and Sahiwal, warm-weather cows.

"The crossbreeding project started in 1980s. Mafriwal are black and white polka dot, black or red in colour," he told reporters after accompanying Mustapa, who visited the Sungai Durian Feedlot Husbandry here.

"Friesian are high-yield cows but they could not withstand our warm weather. They are crossbred with the low yield Sahiwal and the results overwhelmed us," he said.

Dr Zairi said the crossbred cows recorded a speedy growth as they started producing milk when they were six months and developed high resistance against diseases.

On the Sungai Durian Feedlot Husbandry, he said the 60-ha project produced 354,000 litres of milk worth RM531,000 yearly from 75 of 144 cows.

"We have five participants at present and we need more people to join the husbandry to meet high demand for milk," he said. -- NNN-BERNAMA

Share

Read more...

LTU FRESHIAN SAHIWAL

"LTU Freshian Sahiwal" cross is a very good cow for milk production in weather  such as Malaysia.

"LTU Freshian Sahiwal cross" is good because she :-
1.Gives high milk yield (average 10 kg per day)
2.Calves grow fast so heifers can be served early.
3.Has few calving problem.
4.Are easy to milk
5.Have strong hooves and legs and finds feed easily

Share

Read more...

LTU : INTEGRATED FARM KAMBING DAN LEMBU

BLOG PENTERNAKAN DAN PERTANIAN yang wujud sebelum wujudnya blog LTU. Dari merekalah LTU berlajar membuat blog dan memulakan Internet Marketing.Pemiliknya SHAM INTEGRATED (nama panggilan saya) 0192272127 Hisham.


Masa zaman Pak Lah banyak blog penternakan dan SHAM antara USAHAWAN yang tegar dalam bidang ternakan dan pertanian.
Sila ikuti kisah selanjutnya DISINI  http://integratedfarm.blogspot.com/
KREDIT UNTUK SHAM YANG CEKAL BERUSAHA.Semoga ALLAH memberkati dan memurahkan rezeki beliau....amin http://integratedfarm.blogspot.com/

Share

Read more...

LTU : KAMBING AQIQAH & BAKA JAMNABARI
Gambar 1 Kambing Cross atau kacukan yang sesuai untuk akikah atau korban.Harga Antara RM550 ~ RM750.Kena datang ambil sendiri.Upah sembelih RM50 ja.Berat antara 25kg ~ 35kg.

Gambar 2.Kambing Jamnabari sesuai juga untuk dibuat Pembaka Harga RM1000++ tapi kalau rasa nak akikah pun boleh.

Gambar 3.Kambing Saenan + Jamnabari sesuai juga untuk dibuat Pembaka Kambing tenusu Harga RM1000++ tapi kalau rasa nak akikah pun boleh.

Gambar 4 Sama aja dgn kambing ke-2 tapi campuran Jamnabari dgn ???  juga untuk dibuat Pembaka Harga RM1000++ tapi kalau rasa nak akikah pun boleh.

Share

Read more...

LTU : Kolam dan Ikan
Air sangat penting dalam Penternakan Lembu Tenusu.Air digunakan untuk minuman dan pembersihan lembu dan kandang.Air kolam yang digunakan untuk minum digalakan campur dengan sedikit garam bagi mengelakan lembu kembong perut.

Ikan sebagai sumber sampingan juga berperanan sebagai penanda aras bagi mengelak keracunan pada sumber air.Bagi mendapatkan sumber air,sekiranya ada tanah yang berlebihan,penternak digalakkan membina kolam.Kolam berfungsi menyimpan air dan juga sumber penternakan ikan.

Kolam yang dipenuh ikan juga menarik perhatian tetamu yang datang.Sekiranya Ladang anda kerap dikunjung oleh lawatan IPT,SMK,SK atau TADIKA ,kolam ikan akan menjadi daya tarikan pelajar.

Kolam di LTU dipenuhi oleh kebanyakkan ikan talapia merah,akan tetapi ianya juga dihuni oleh ikan talapia hitam.keli,haruan,belida dan lain lain.Yang menariknya ada seekor biawak yang menjaga kolam dari dicerobohi biawak yang lain.Biawak sederhana besar itu tidak memakan ikan yang hidup.Itulah keistimewaan yang dirahmati Allah kepada LTU.

Nasihat LTU : DOA ITU SENJATA MUKMIN

Share

Read more...

REBRANDING : LTU FRESHIAN SAHIWAL
Inilah produk hasil pembakaan di Ladang Ternakan Ulu Yam.Kami namakan "LTU Freshian Sahiwal"
Penjantan yang berusia 3 tahun lebih bernama "GARY". Betina-betina yang ada menghasilkan anak yang
baik hasil perkahwinan dengan GARY.
Setiap betina menghasilkan minima 10 liter susu sehari.Setiap liter susu di jual dengan harga RM3.00.Cara kami menjual ada dua cara:-
1.Peraih datang mengambil dengan harga RM2.50/liter dengan kuantiti yang banyak
2.Menjaja di tepi jalan dengan harga RM3.00/liter.

Hasil jajaan tepi jalan purata kami dapat menjual lebih kurang 100 liter sehari.

Pemakanan amat penting bagi lembu tenusu.Makanan yang baik boleh menghasilkan susu yang bermutu tinggi.
60% ~ 70% atau sehari 1.5 tan rumput di perlukan untuk ternakan di LTU.Disamping itu kami juga memberi makanan tambahan seperti pallet,hampas soya.hambas barli.hampas gula merah,garam dan vitamin tambahan.
Kebersihan kandang juga memain peranan bagi menghasilkan susu yang berkualiti dan berkuantiti.

LTU Freshian Sahiwal adalah jenama Ladang ternakan Ulu Yam.Walaupun belum dipattenkan tetapi kami sinonim dengan baka lembu jenis ini.Umpama kasut juga,kalau bandingkan jenama "Bata" dan "Nike" tentu harga yang berbeza.Begitu juga Proton Waja dan Toyota Camry.Kalau kita hendak barangan kita berkualiti,
perkara wajib yang harus kita tumpukan adalah :-
1.Baka yang baik
2.Pemakanan yang baik
3.Kesihatan dan kebersihan
4.Pengurusan yang mantap.

Perkongsian ILMU dengan penternak baru dan lama adalah keutamaan kami.Setiap ilmu baru dan lama amat penting bagi setiap penternak.Jangan kita menyalahkan pihak lain bila perlaburan kita tidak mendatangkan hasil yang baik.Tindakan yang perlu kita ambil adalah mendapat nasihat dari rakan ternak yang lain.Bak kata orang kalau tak tahu berguru,kalau tak pandai berlajar.

Akhir sekali jangan lupa dan lupa untuk "BERDOA", kerana "DOA" itu senjata mukmin.
9/10 hasil pendapatan adalah dari Perniagaan ( pertanian atau penternakan ).Kejayaan yang di kecapi oleh LTU belum boleh dibanggakan lagi kerana ada lagi PENTERNAK lain yang lebih berjaya dari LTU.
Pesanan LTU pada penternak baru : USAHA DAN BERDOA TANGGA KEJAYAAN.Share

Read more...

JAWAPAN UNTUK PERSOALAN HAMBA ALLAH-2

hamba allah: lembu shariwal mix yg di import just berharga rm3800(IBU DAN ANAK)... SKALI DGN KOS PENGHANTARAN
5 Nov 10, 14:47
hamba allah: saye telah rujuk pada jabatan haiwan n saye mmg berpengalam dlm bidann ni... harga lembu tidak berpatutan langsung dgn harga pasaran susu..


JAWAPAN LTU

Syukur Alhamdulillah kerana tuan mendapat Harga yang sangat MURAH (IBU DAN ANAK).
Tuan kami memohon meninggalkan nama,alamat dan nombor telefon agar mudah PENTERNAK LAIN untuk menghubungi anda.
Hagra tuan lebih murah dari harga lembu korban yang berat sekitar 250kg ~ 300kg.

Share

Read more...

JAWAPAN UNTUK PERSOALAN HAMBA ALLAH

hamba allah: SAYA X BERNIAT NAK MEROSAKKAN PERNIAGAAN ORG LAIN TAPI SEBAGAI HAMBA ALLAH, SAYA RASA NI TANGGUNGJAWAP SAYA UNTUK MEMBANTU ORG LAIN DARI TERJERAT DGN CARA LICIK CIK SIDIK N CIK HALIM..
4 Nov 10, 22:41
hamba allah: fikir2 kan la nasihat saya.. saya nasihat kepada sape2 yg berminat untuk memulakan perniagaan ni perlu pusing 1 kandang ke 1 kandang n perlu belajar sendiri or ikuti program di jabatan haiwan..
4 Nov 10, 22:38
hamba allah: cik sidik n cik halim berhenti la menipu org... if berniaga n nak untung mmg x salah tp jgn la tipu org yg baru nk berlajar.... kesian dorg... rm5000 just untuk seekor lembu dara mmg x berpatutan.!!!!

JAWAPAN UNTUK PERSOALAN HAMBA ALLAH


Assalamualaikum 


Terima kasih kerana komen anda.Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua.
Kami TIDAK menjual LEMBU DARA yang tidak BUNTING dengan HARGA RM5000.00.
Harga kami lembu bunting awal BERMULA dari RM3500.00.Sekiranya anda ingin mendapat
maklumat lanjut sila hubungi kami di 0123770445 Abg Sidek atau 0175132208 abghalim.
Tuan juga boleh menghubungi Pejabat Veterinar Hulu Selangor ,di Kuala Kubu Bahru atau
Ibupejabat Veterinar Selangor di Shah Alam.


Harap maklum dan memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekeliruan atau salah faham.Share

Read more...

DOSA MENINGGALKAN SOLAT

Solat Subuh

Barang siapa yang meninggalkan solat subuh , nescaya Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka selama 60 tahun.

Solat Zohor

Barang siapa yang meninggalkan Solat zohor dengan sengaja dosanya sama dengan membunuh 1000 orang Islam

Solat Asar

Barang siapa yang meninggalkan Solat Asar dengan sengaja , dosanya sama dengan seperti ia meruntuhkan Ka’abah (Rumah Allah)

Solat Maghrib

Barang siapa yang meninggalkan Solat Maghrib dosanya sama seperti ia berzina dengan ibunya atau anak perempuan bagi orang-orang lelaki ataupun berzina dengan bapa atau anak lelaki bagi orang-orang perempuan.

Solat Isya’

Barang siapa yang meninggalkan Solat Isya’ nescaya Allah tidak akan redha ia tinggal di dunia ini ( bumi Allah ) dan menggunakan segala nikmat kurniaan Allah. Segala gerak geri adalah semata-mata dalam keadaan berdosa kepada Allah s.w.t.

Share

Read more...

PRODUK TERBAHARU DI LTU

Pasangan kerbau kesayangan JESS n JESSICA mendapat anak jantan yang di beri nama BOBBY
Share

Read more...

About This Blog

Blog Ladang Ulu Yam dibina sejak 2007
Sila hubungi uluyamfarm@gmail.com
019 2195589 or 012-3770445

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP